Spring naar inhoud

Werk

Beveiligd drukwerk is de verzamelnaam voor alle drukwerk dat een zekere waarde vertegenwoordigt: van cadeaubonnen tot bankbiljetten en van diploma’s tot identiteitskaarten. Het is natuurlijk zaak dit soort drukwerk te beveiligen tegen kopiëren en namaken.

Die beveiliging is altijd een samenspel van verschillende materialen en technieken: zichtbare features, zoals hologrammen, folies, perforaties en optisch variabele inkten, worden afgewisseld met onzichtbare kopieerbeveiligingen, zoals custom gemaakte rasters, microteksten en bijzondere papieren. De kunst is daarbij om de samenhang te bewaken tussen esthetiek, functionaliteit en beveiliging.

De meerwaarde van een beveiligd-drukwerkontwerper ligt in het bewaken van die samenhang. Als grafisch ontwerper ben je getraind om een ontwerp aan te laten sluiten bij de identiteit van de opdrachtgever en om binnen budget en deadline te werken. Als Security-specialist verwerk je, vanaf het prille begin van een opdracht, de benodigde security-features op een esthetische manier in het ontwerp.

Dit resulteert in aansprekende ontwerpen die goed beveiligd zijn tegen vervalsen én de eindgebruiker uitdagen om het drukwerk te controleren op echtheid. Want dat is uiteindelijk de beste veiligheidscontrole: dat de eigenaar iets mooi vindt en zo spelenderwijs getriggerd wordt om de veiligheidskenmerken van een ontwerp te checken.

B E S   E i l a n d e n

.
Case Identiteitskaart Bonaire, St. Eustatius & Saba
Opdrachtgever Multi-Post Nederland / Ministerie van Binnenlandse Zaken
Jaar 2010
lees meer »
.

N e d e r l a n d s e  A n t i l l e n

.
Case Identiteitskaart Nederlandse Antillen / Rijbewijs Curacao & St. Maarten
Opdrachtgever Multi-Post Nederland / Ministerie van Binnenlandse Zaken
Jaar 1999 / 2008
lees meer »
.
 

T i c k e t B o x

.
Case Serie Beveiligde Tickets
Opdrachtgever TicketBox – Staatsloterij / KNVB
Jaar 2005 / 2009
lees meer »
.

K N V B / F I F A

.
Case Beveiligd Ticket
Opdrachtgever KNVB / FIFA
Jaar 2005
 
lees meer »
.

.

A g f a

.
Case Promosample Secuseal
Opdrachtgever Agfa
Jaar 2008
lees meer »
.

J o h .   E n s c h e d é   S e c u r i t y   S o l u t i o n s

.
Case Sample Bankbiljet / Sample Card Irisscan
Opdrachtgever Joh. Enschedé Security Solutions
Jaar 1998
lees meer »
.

D a t a c a r d   G o v e r n m e n t   I D   G r o u p

.
Case Sample Paspoort, Identiteitsbewijs & Rijbewijs
Opdrachtgever Datacard Government ID Group, USA
Jaar 2002
lees meer »
.

I n t r a t u i n

.
Case Serie Cadeaubonnen met Envelop
Opdrachtgever Intratuin
Jaar 1999
lees meer »
.

K L P D

.
Al 5 jaar een terugkerende opdrachtgever.
Helaas kan ik u niet laten zien waaraan ik gewerkt heb.
-soms zijn de mooiste opdrachten ook de meest geheime.
 
.
.

%d bloggers liken dit: